การใช้งานระบบไอทีจากภายนอกสำนักงาน
Access company system from the outside


Self IT Preparation Checklist

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
1. เอกสารตรวจสอบความพร้อมการเข้าใช้งานระบบไอทีด้วยตนเอง / Self IT Preparation Checklist PDF | Excel

Data

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
1. คำแนะนำ การเข้าใช้งานอินทราเน็ต (Intranet Guideline) PDF
2. การเข้าใช้งานโปรแกรมและระบบของฝ่ายต่างๆ (Company Software) Click

Documents

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
1. คำแนะนำ การเข้าใช้งาน SharePoint (SharePoint Guideline) PDF
2. คำแนะนำ การเข้าใช้งานแชร์ไดร์ฟ จากภายนอกสำนักงาน (Share Drive Guideline) PDF
3. แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้านระบบสารสนเทศ (IT SERVICE CONTINUITY PLAN) TH | EN

Communications

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
1. คำแนะนำ การเข้าใช้งานอีเมล์ผ่านเวปไซต์ (Webmail) PDF
2. คำแนะนำ การใช้งานฟังก์ชั่น Chat บน Webmail (Chat on Webmail) PDF
3. คำแนะนำ การติดตั้งอีเมล์โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android (Email setup for Android Guideline) PDF
4. คำแนะนำ การติดตั้งอีเมล์โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS (Email setup for iOS Guideline) PDF
5. คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการซิงค์ปฎิทินบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android (Calendar setup for Android Guideline) PDF
6. คำแนะนำ การตั้งค่าโอนสายเบอร์ภายในไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ PDF

VC (Video Conference)

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งาน Video Conference ในแต่ละฝ่าย PDF
2. คำแนะนำ การเข้าโปรแกรม Zoom สำหรับพนักงานทั่วไป PDF
กรณีมีปัญหาในการใช้งานพนักงานสามารถติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวิชิตชัย เจริญวิวัฒน์ชัย เบอร์โทรศัพท์มือถือ 083-7765135
2. นายบดี ตันติจำนรรจ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088-0912950
Email : it@th.knightfrank.com